Các Gói Dịch Vụ 

Chọn gói dịch vụ phù hợp với mong muốn và nhu cầu của bạn. Gói bạch kim sẽ giúp bạn bán được nhà nhanh nhất.

Các gói

Đã bao gồm VAT

 • Tư vấn chiến lược
 • Đăng kê
 • Quảng cáo
 • Tìm người mua
 • Hoàn tất thủ tục
 • Chụp hình chuyên nghiệp
 • Đăng kê thêm các kênh
 • Quảng cáo google, facebook

Bạc

1 %   Phí
 • Tư vấn chiến lược
 • Đăng kê
 • Quảng cáo
 • Tìm người mua
 • Hoàn tất thủ tục
 • Chụp hình chuyên nghiệp: Không
 • Đăng kê thêm các kênh: Không
 • Quảng cáo google, facebook: Không

Bạch Kim

2 % Phí
 • Tư vấn chiến lược
 • Đăng kê
 • Quảng cáo
 • Tìm người mua
 • Hoàn tất thủ tục
 • Chụp hình chuyên nghiệp
 • Đăng kê thêm các kênh 5 kênh
 • Quảng cáo google, facebook: Tối đa

Vàng

1.5 % Phí
 • Tư vấn chiến lược
 • Đăng kê
 • Quảng cáo
 • Tìm người mua
 • Hoàn tất thủ tục
 • Chụp hình chuyên nghiệp
 • Đăng kê thêm các kênh: 2 kênh
 • Quảng cáo google, facebook: Không

© 2020 by sandiaoc.net - All Rights Reserved